K-SPEED-CT17後托架CT125 (2020,2023)
K-SPEED-CT17後托架CT125 (2020,2023)
K-SPEED-CT17後托架CT125 (2020,2023)
K-SPEED-CT17後托架CT125 (2020,2023)
K-SPEED-CT17後托架CT125 (2020,2023)

K-SPEED-CT17後托架CT125 (2020,2023)

正常價格 $243.00
/
(含運費)

[適用於 2023 CT125 的零件]
K-SPEED-CT73 (2020,2023)
K-SPEED 後置物架帶原裝工具箱 適用於本田 CT125
它是 CT17 的改進版本,帶有可以連接普通工具箱的支架。

推薦與此配件搭配:CT57空氣濾清器罩

★★需要螺絲和起子。 對於中級。